Školení a doškolení se pro malý zájem nekoná.

Přihláška na školení a doškolení instruktorů lyžování - Bublava, březen 2019

Vyplněním přihlášky dáváte souhlas k využití Vašich osobních údajů pro potřeby SK Arnika. Osobní data nebudou poskytnuta třetí straně. U rodného čísla neuvádějte čísla za lomítkem.

Platbu proveďte na účet číslo: 0720139369/0800, jako variabilní symbol uveďte rodné číslo (bez čísla za lomítkem).

* Jméno:
* Příjmení:
* Rodné číslo:
* Ulice a číslo:
* Město:
* PSČ:
* E-mail:
 Telefon:
 Mobil:
Jsem-li členem klubu/oddílu, jakého:
* Moje současná kvalifikace:
* Druh školení nebo doškolení:
 Rok získání nebo prodloužení kvalifikace:
 Číslo účtu (pro vrácení storna):
* = povinné údaje
  Další sdělení: