Školení a doškolení instruktorů lyžování penzion Bublava – Bublava březen 2018:

https://www.penzionbublava.cz
1. DOŠKOLENÍ INSTRUKTORŮ LYŽOVÁNÍ (IL) A CVIČITELŮ LYŽOVÁNÍ (CL) SLČR:

Od pátku 23.3.2018 od 17.30h do neděle 25.3.2018 do 16.00h.
Komu je doškolení určeno: Doškolení je určeno členům Svazu lyžařů ČR, kteří jsou držiteli kvalifikací IL a CL s končící platností. Při úspěšném absolvování doškolení + složení zkoušek bude účastníkovi prodloužena platnost jeho kvalifikace v lyžování až do 31.12. pátého roku po ukončení školení.
propozice doškolení >>>

2. ŠKOLENÍ INSTRUKTORŮ SJÍŽDĚNÍ (IS) SLČR - 1. resp. 2. část sjezd:

Od pátku 23.3.2018 od 17.30h do neděle 25.3.2018 do 16.00h.
Komu je školení určeno: Školení je určeno členům Svazu lyžařů ČR starším 18let, kteří mají zájem započít resp. dokončit již započatý kurz pro získání kvalifikace instruktor sjíždění (tj. kvalifikace pro výuku sjezdového lyžování). Úspěšné absolvování školení v celkovém rozsahu 5 dnů + složení zkoušky z teorie + složení zkoušky z praxe podmiňují získání uvedené kvalifikace.
propozice školení >>>